ГЕОЛОГО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ

Держгеонадра України
НАК «Надра України»

ДП "УКРНАУКАГЕОЦЕНТР"


Підприємство "Укрнаукагеоцентр" виконує повний комплекс науково-дослідних та виробничо-тематичних робіт, проведення геолого-розвідувальних робіт на нафту і газ, як на традиційні, так і нетрадиційні типи покладів (сланцевий газ, газ ущільнених колекторів, газ (метан) вугільних родовищ та ін.):

 • аналіз геолого-геофізичної інформації;
 • обґрунтування перспективних ділянок надр;
 • складання бізнес-проектів;
 • проектування будівництва свердловин та облаштування родовищ;
 • геолого-економічного обґрунтування перспективних напрямків ГРР;
 • геолого-економічну оцінку запасів та ресурсів вуглеводнів;
 • побудови геолого-технологічних моделей родовищ;
 • промислові дослідженння свердловин.

Науковий центр має в своєму розпорядженні:

 • високодосвідчений кадровий потенціал.
 • більш ніж 80 річний досвід роботи у сфері нафтогазової геології;
 • фактичний геологічний фондовий матеріал;
 • сховище для зберігання кернового матеріалу;
 • виробничий корпус та сучасне лабораторне обладнання;
 • обчислювальний центр;

Наша робота базується на тісній співпраці з провідними нафтогазовими академічними інститутами та іноземними компаніями із застосуванням сучасних технологій та науково-технічних досягнень.

Напрямки геологічних перспектив:

 • покладів на великих глибинах (5,0 - 7,0км);
 • рифогенно-карбонатні осадові комплекси південної та північної прибортових частин ДДЗ ущільнені нафтогазонасичені породи-колектори (алевроліти, пісковики, вапняки);
 • літологічно-екрановані та несклепінні пастки;
 • приштокові зони;
 • газ нетрадиційних покладів.
© ДП"УКРНАУКАГЕОЦЕНТР", 2018-2020